Družina

Školní družina sídlí vedle budovy 1. stupně ZŠ v ulici Smetanova, kde se nachází 1., 2. a 3. oddělení a zbývající 4. a 5. oddělení se nachází v budově 1. stupně ZŠ

Provoz družiny:
ráno 6.00 – 7.30
odpoledne 11.30 – 16.00

Vychovatelky:
1. oddělení – Petra Čížková
2. oddělení – Blanka Stádníková
3. oddělení – Vladislava Neudertová
4. oddělení – Naděžda Kuloušková
5. oddělení – Ilona Tothová, vedoucí vychovatelka šd


Kontakty:
itothova@zsjpesaty.cz
tel.
731 495 357 (4. – 5. oddělení)
734 120 800 (1. – 2. oddělení)
731 406 221 (3.oddělení)

Poplatky za školní družinu

Poplatek za ŠD se platí půlročně a činí 750,- Kč. Platí se v září a v lednu převodem na účet školní pokladny č. 2501863161/2010. Variabilní symbol obdrželi rodiče při registraci do školní pokladny.  Písemně lze požádat ředitelku školy o možnost měsíční platby nebo platby v hotovosti.