Fyzika trochu jinak

Žáci 9. ročníků měli možnost zažít hodinu fyziky trochu jinak, a to díky návštěvě RNDr. Jiřího Králíka, PhD. z Přírodovědné fakulty UJEP, který jim předvedl řadu zajímavých fyzikálních experimentů s kapalným dusíkem. Žáci poznali, co se děje s vlastnostmi různých …